mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 17
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta
w Poznaniu